Logistikkprisen 2004

Logistikkprisen 2004 som ble tildelt på Røroskonferansen i februar til daglig leder Hans Kristian Nordset Fosen Transportsentral

Logistikkforeningen.no Avdeling Trøndelag:

Logistikkprisen 2004 til daglig leder Hans Kristian Nordset ? Fosen Transportsentral

 

Fosen Transportsentral har hatt stor vekst fra en omsetning i 1990 på ca 15 mill til i dag ca 150 mill. Dette har skjedd gjennom utvikling av forretningskonseptet og oppkjøp. I det som bedriften karakteriserer som sitt kjerneområde har de en meget høy markedsandel. De har greid det mange mener er riktig utvikling, nemlig å samordne distribusjonen for de store samlastselskapene Tollpost Globe, DHL, Posten, Nor Cargo og Linjegods. De transporterer for landbrukssamvirket i Sør og Nord-Trøndelag. De er den første transportsentralen i Norge som ble sertifisert etter NS-EN ISO 9001: 2000 standarden noe som skjedde i januar 2004. Prisvinner har deltatt på en positiv, målrettet og bestemt måte i denne utviklingen.

 

Bedriften har nylig overtatt en stor og sentral distribusjonsavtale hvor leder for denne bedriften gir følgende karakteristikk av prisvinner:

 

  • Enormt godt forberedt til møter og faktabasert

  • Totaloversikt som er sjelden

  • Kravstor overfor egen organisasjon

  • Veldig strukturert

  • Litt utfordrende på en positiv måte overfor kunden

  • Samlende i kompliserte problemstillinger

  • Villig til å dele med andre når felles løsninger er aktuell

 

De gleder seg til å samarbeide videre i de kommende år.

 

Komiteen legger vekt på at prisvinner er helt i tråd med seminarets hovedtema ?hva betyr det av krav til endringsvillighet når omverden endrer seg?. Dette sammen med høy leveringsservice overfor kundene, kreative og samordnede løsninger med bedriftens kunder, gjør prisvinner til en verdig vinner.

 

Logistikkpriskomiteen har bestått av:

 

Rolf Aarland, Trondheim Havn (formann)

Terje Norddal, Rambøll

Paul Gustad, Fotosentralen