LOGISTIKKPRISEN 2006

Logistikkpriskomiteen:

Rolf Aarland - Trondheim Havn formann
Jan Are Tevik - Tevik Kompetanse
Paul Gustad - Jernbaneverket

Begrunnelse

 

 

0. Karakteristikk av personen (av noen som kjenner vedkommende godt)
Om årets prisvinner kan vi si:
- Særdeles kreativ – og offensiv
- Skapende kraft og har satset penger og masse egeninnsats
- Kan virke som mye armer og bein – men det er en plan bak
- Fungerer godt sammen med andre
- Positiv virkning på medarbeidere
- Er flink på relasjoner og nettverk
- Har evnet å ta til seg logistikk- kunnskapen på en praktisk måte
- Pådriver for utvikling og effektivisering av eget firma og sine kunder
- Forutså markedspotensiale på et tidlig tidspunkt og investerte i moderne tungt utstyr


1.
Bakgrunn og egenskaper
Har vært igjennom mye de siste årene og tatt til seg mye lærdom. Lærdommen har tydeligvis vært nyttig for det har kommet gode og interessante resultater. Det er en ”self made man” som nå jobber mye med logistikk og da rett in i logistikk-kjeden til andre.

Det er en visjonær og nysgjerrig prisvinner, som på ingen måte har stoppet opp. Turboen er på for fullt med nye løsninger og forretningsoppgaver. Han har i tillegg en sunn og kritisk vurderingsevne som kommer godt med.

2. Fritid
I hjemmet er prisvinneren kreativ på en positiv måte. Organiserer til beste for familien, og familien betyr mye. Han stiller opp for barna og følger opp både i trening og lek. Dette skjer midt i en hektisk hverdag. Han evner å koble ut jobb og sette familien i fokus når han er hjemme. Prisvinner holder seg selv i relativt god form.

Ifølge kona er han en familiens mann. Det planlegges reiser og det gjennomføres reiser, alt i en humørfylt tone. Fra kona får han karakteristikken en kjærlig familiemann som viser stor omsorg for familien. Flink med barna, setter av tid og stiller opp. Noe mange av oss kan misunne han for.

3. Resltater
Prisvinneren er en vi har kjent i ”uminnelige” tider. Alltid til stede, alltid på plass, og alltid med noen ideer.
I sin faste arbeidsplass har vedkommende vært med lenge. Bedriften har de siste årene vært i stor endring og prisvinner har tatt sin store del av endringsutfordringene.

Komiteen har lagt vekt på at prisvinneren har tilegnet seg nye kunnskaper innen moderne logistikk, og omgjort disse på en praktisk og økonomisk måte for kundene. Han har også greid å bruke disse kunnskapene inn mot særdeles tunge og krevende kunder med godt resultat. Prisvinneren har vært leder av virksomheten i over 15 år. Etter at det ble skifte av eier har han tatt tak i nye utfordringer og utviklet virksomheten videre.

Fra sin leder får han mange gode ord som: ”Prisvinneren har fått utfordringer som er taklet på en positiv måte, selv om kravene til prestasjon er økt og jobben blitt større.” ”Prisvinneren har vokst i rollen med utfordringene vi har hatt i markedet” ”Han er målrettet og lojal med stor fokus på det som det er blitt enighet om.” ”Har evne til å utvikle butikken og tjene penger.” ”Er veldig personalnær og tar seg av medarbeiderne på en utmerket måte, som blant annet julebord hjemme hos seg selv.”

”God på kontaktflater og alltid humørfylt.”
Hans svarte T-skjorte sammen med et optimistisk åsyn har blitt et varemerke. Om det så er møte med direktører eller i dagliglivet ellers.
Det er en glede å overrekke årets logistikkpris til Johnny Arntsen – Box Solution

Prisvinner : Johnny Arntsen