Logistikkprisen 2007

Utdelt under Røroskonferansen 8-10 februar

bilde112s


Logistikkforeningen.no avd Trøndelags Logistikkpris 2007 ble i år tildelt Oddvar Lereggen, logistikksjef i Coca-Cola Drikker AS (CCD) i Trondheim. Det skjedde under foreningens 34. årskonferanse på Røros lørdag 9. februar. Lereggen fikk prisen for de endringer som er gjort på lager og distribusjonssiden ved flytting av virksomheten fra Heimdal til Brattøra og etablering av et samarbeid med Fosen Gods gjennom en tredjepartslogistikkløsning. Dette har gitt en betydelig årlig kostnadsreduksjon på mer enn 5 mill kroner for CCD i Trondheim. I tillegg er leveringsservicen bedret. Slike endringsprosjekter krever mye for å lykkes, men her har partene sett mulighetene!