Logistikkprisen 2009

Utdelt under Røroskonferansen

Innledning:
Kjære forsamling. Det er godt å erkjenne at det finnes kandidater i flertall når vi skal komme fram til prisvinner. I år har det også vært litt større engasjement fra medlemmene.

Det er en trend i tiden som kan være riktig å trekke fram. Tidligere satt det sterke regionale ledere for de store transportselskapene. Disse er borte, nå styres ALT fra Oslo eller andre steder. Før satt det logistikkansvarlige i de regionale bedriftene som hadde muligheter for å iverksette tiltak. Dette er kraftig redusert, for nå styres mye sentralt. Dette får selvsagt betydning når vi skal lete etter kandidater, og kanskje må vi også tenke nytt i forhold til kriteriene for utdeling.
 
Logistikkpriskomiteen:
Rolf Aarland Trondheim Havn formann
Jan Are Tevik TK Tevik Kompetanse

Årets logistikkpris
Vi er veldig godt fornøyd med årets prisvinner. Ungdommelig i sin tilnærming, stort pågangsmot og har skapt mye.
Begrunnelse

0 Karakteristikk
Om året prisvinner kan vi si følgende:
- Er veldig deltakende og involverende i sin stil
- Får til ting og er kvalitetsbevisst
- Solid og pålitelig
- Tilpasningsdyktig
- Har oppnådd gode resultater over flere år
- Kanskje vi skal si ”stikker ikke brystkassen så mye fram – men det skjer noe likevel”

Da han bestemte seg for kvinnelig livsledsager var han bestemt og uttalte ”at henne skal jeg ha”. Det kan tyde på en dominerende karakter, men kona avkrefter det. Hvem som egentlig bestemte at det ble sånn har vi ikke helt fått avklart. Det har tydeligvis vært mye faglig arbeid, det har vi fått bekrefte fra øverste hold. Er det en ledig stund hverdag eller helg så jobbes det.
Utdannet seg til elektroingeniør, ikke akkurat en logistikkutdannelse, men har etter hvert vist at han behersker både transport og logistikk. Tidlig karriere innen innkjøp, men også kvalitetsarbeid. Er absolutt litt Petter Smart og teknisk interessert. I sin tid i en annen virksomhet var han kjent som "problemløseren" som alltid ble benyttet ved store og kompliserte installasjoner. Spesielt innenfor landbruksindustrien.
Karriere som avdelingsingeniør i Landteknikk, hvor han fikk Gullklokka for lang og tro tjeneste. Startet for fullt i familiebedriften i 1998.

Er en godt akseptert leverandør hos sine kunder, og nyter stor tillitt. 
Har vært til hjelp for svenske papirprodusenter med løsning av jernbanetransport, og omlasting i Drammen. Hans kompetanse bidro til at det i dag går flere heltog i uka mellom Sverige og Drammen.

De to siste årene har bedriften sammen med Norske Skog Skogn, DHL Rail AB, Jernbaneverket, og ROM Eiendom samarbeidet om etableringen av en ny vognlast-terminal på Hauerseter, ved Gardermoen. Da blir det 2 heltog i uken, med last begge veier mellom Skogn og Hauerseter. Prisvinners bedrift blir både terminaloperatør og biltransportør. Han ser ikke bare en på billøsning, men ønsker å benytte både bil, bane, og båt, og kombinasjoner av disse, når det er mest bærekraftig.

Har utviklet et Kvalitets-/sikringssystem som innbefatter blant annet opplæring/skolesystem, kontinuerlig forbedring, systematiske  kontaktmøter hvor ansatte, kunder, leverandører deltar.
Stort fokus på utvikling av kjøretøypark noe flere kunder har uttalt er et konkurransefortrinn.

Samarbeider med forskning bl. a SINTEF, biltilsyn, og vegmyndigheter. Er aktiv sammen med lastebilnæringen i kommunikasjon med vegmyndigheter om tiltak for å redusere vogntogulykkene.

Ser at det alltid er transportbrukernes behov som skal løses, og opptrer proaktivt i løsningsprosesser.

De største oppdragsgivere i dag:
Norske Skog Skogn, Peterson Ranheim og Schibsted Media  uttaler seg meget positivt om prisvinner. Flink til å se muligheter, har vært med på mange forbedringer til samtlige, konkurransedyktig på pris topp materiell og solid og pålitelig.
Har siden midten av 90-tallet vært styreformann i Transportsentralen. I hans formannsperiode har TS utviklet sitt nye Truck-Stop på Kvenildmyra som ble tatt i bruk i fjor
De ansatte sier: ”Han er en meget bra mann å arbeide for”. Kjennetegnet er at han henter seg voldsomt opp under motgang. Flere har nevnt at han kommer godt ut når det er motgang. Vi har frihet under ansvar og trives veldig.
Bor på Nedre Elvehavn i flott leilighet med utsikt mot elva der han vanligvis har en større cabincruiser liggende. Er en erfaren skipper som også har krysset større havstrekninger i yachten. Hytte på Hitra og trives i kjeledress på traktoren med ulike gjøremål. Kjører Kawasaki (STOR)

Er avholdsmann, men samler på dyr cognac. I samlingen finnes flasker til flere tusen kroner, er det blitt fortalt. Hm…. noen må vel nyte godt av samlingen!

Prisen utdeles først og fremst basert på fornøyde kunders uttalelse om evnen til å fornøye seg, se deres behov og tilpasse materiell og virksomhet i forhold til kundenes behov.


Det er en glede å overrekke årets logistikkpris til Alf Skevig – Skevig’s Lastebiltransport AS.
Prisvinner : Alf Skevig

Rolf Aarland     Jan Are Tevik