Logistikkprisen 2010

Utdelt til Jan Ola Strandhagen, SINTEF, under den 36. Røroskonferansen på Røros Hotel

 

utdeling

Jury: Juryen besto i år av Rolf Aarland (Trondheim Havn), Jan Are Tevik (Tevik Consulting) og Jon G. Gjemble (TransLog Gjemble

Begrunnelse - sammendrag: (se under for mer detaljert begrunnelse)
Vi snakker her om en person som har et meget solid faglig ståsted, som har klare meninger om logistikk og fremhever de relativt tydelig. (...)

Det å bidra med råd og kompetanseutvikling har vært sentralt for årets prisvinner over lengre tid. Dette har vært utøvd gjennom prosjektarbeid i flere virksomheter, gjennom konferanser og i utdanningssystemet, som har resultert i både faglige råd og økt logistikk-kompetanse.

joa

Et godt eksempel kan være administrerende direktør Kjell Larsen i Pipelife Norge sine refleksjoner: «Ved første møte kan man være litt forutinntatt når man treffer professorer som i tillegg skal hjelpe oss i å utvikle virksomheten, men dette ble raskt gjort til skamme. Her fikk vi en person som var en glimrende døråpner for akademia og som absolutt fikk oss med på prosesser for å skape en mer effektiv verdikjede. Jordnær som person og type, men veldig god i sine analyser. Det har vært veldig lærerikt og matnyttig for Pipelife Norge å ha gjort nytte av denne personen. Det var heller ingen ulempe at vi fungerte godt sammen også sosialt, både tidlig og sent.» (...)

Gjennom sitt arbeid og undervisning ved NTNU har han også bidratt til kompetanseheving hos både næringslivsfolk og studenter. Det hevdes at studentene er meget fornøyde, og at prisvinner som foreleser vurderes av studentene som en av de beste. Han er ekstremt opptatt av studentene sine, både i veiledning mot doktorgrader og å ta seg av de på andre måter. (...)

Han har gjennom sitt arbeid som professor ved NTNU og forsker ved SINTEF deltatt i flere forskningsprosjekter som har bidratt til å utvikle nye løsninger innen Supply Chain-konseptene. Han har vært en god markedsfører av fagområdet Supply Chain Management, kanskje med en egen fot innen produksjonslogistikk. «Fra akademia til anvendt logistikk» kan være et stikkord, bekreftet gjennom flere presentasjoner hvor det er vist en meget god evne til å gjøre kompliserte budskap enkle og lett forståelige. (...)

Han har bidratt til å forsterke logistikkmiljøer i mange bedrifter og foreninger med en positiv innstilling og vilje og evne til å dele sin kunnskap med andre.

Detaljert begrunnelse