Logistikkprisen 2002

Under festmiddagen på Røros Seminaret tidligere i februar ble den ærefulle prisen delt ut

Daglig leder Trond Buchmann i Transportsentralen Trondheim er tildelt logistikkprisen 2002.
Det er Norsk Transport –og Logistikkforening avd Trøndelag som deler ut denne prisen under festmiddagen ifm det årlig Røros-seminaret i logistikk. Trond Buchmann fikk prisen for bedriftens løsninger ovenfor kunder som på noen områder er nyskapende. Det gjelder Forsvaret hvor selskapet har utviklet logistikkløsninger som dekker NATO øvelser, kosovoforsyninger og integrering. Bedriften har i konkurranse med de store transportselskaper fått til løsninger med Hakon som omfatter integrert logistikk i dagligvarebransjen.

Trond Buchmann hadde den 13 februar 2003 25 år i bedriften.

Logistikkprisen 2002


Leder av priskomiteen, Rolf Aarland (til venstre)
sammen med prisvinneren Trond Buchmann