Logistikkprisen 2011

Detaljert begrunnelse

LOGISTIKKPRIS 2011

Logistikkpriskomiteen:
Rolf Aarland       Trondheim Havn formann
Jan Are Tevik     TK Consulting
Jon G Gjemble    TransLogGjemble

Innledning:
Kjære forsamling. Logistikkpriskomiteen har bestått av Jon Gjemble, egen virksomhet, Jan Are Tevik, egen virksomhet og undertegnede som har sitt virke i Trondheim Havn. Det er en seniortung komité som har jobbet godt sammen for å komme fram til en verdig kandidat.

Det er bra at vi fortsatt har gode kandidater å velge i mellom. Vi er meget godt fornøyd med årets prisvinner, og hadde et enstemmig valg.

Årets logistikkpris
Begrunnelse
Karakteristikk
Om årets prisvinner kan vi si følgende:
*  Det er en kunnskapsrik og engasjert person som får prisen
* med tilsynelatende uuttømmelig energi til å være med på det meste
*  og med en særdeles dårlig utviklet evne til å si nei.
*  Vedkommende har veldig mange jern i ilden på en gang, og det innen ulike områder
*  ..det er en prisvinner som er ”ung” i hodet.
*  Prisvinner har deltatt i mange sammenhenger og i mange områder innen både logistikk, transport og samferdsel
*  Medarbeiderne karakteriserer han som rolig og rettferdig

 Faglig ståsted  
Oldtimer trenger ikke være noe negativt ord innen logistikken, og er det heller ikke i denne sammenheng.
Vi snakker her om en person som har en meget lang erfaringsbakgrunn, men som fortsatt er opptatt av nye løsninger. Evner å ta med eg historikken fram mot dagens løsninger. Det er en som deltar på mange fronter uten å gjøre for mye vesen ut av det, eller stikke seg fram.
I fjor sa vi at logistikken har mange sider, og at det har vært i en stor utvikling de siste 10 årene. Noen logistikere er operative og jobber direkte med de daglige utfordringer, som transport og distribusjon. Og det er i denne kategorien vi beveger oss.

Årets prisvinner fordeler sin tid mellom bedriften, næringspolitikken innen samferdsel, og som deltaker i ulike samferdsels og logistikkprosjekter.

Han fremmer sine synspunkter på en rolig og saklig måte. Er ofte lyttende og søkende i stedet for raske konklusjoner.

Han tok over den daglige driften av virksomheten fra ”sjølen” som brødrene kalte sin far i 1971, og har siden utviklet dette til å bli en spennende bedrift med veldig mange bein å stå på. Det er blant annet spesielt når det er en relativt stor eksport fra Byneset til utlandet, kanskje særlig til Singapore, samt til Sør-Amerika, Island, Grønland, Færøyene og Sverige. Det eksporteres sidepropeller med hydraulisk kraftpakke og styresystem for brokontroll av dette utstyret. Total verdi av eksporten til utlandet er for 2010  ca 5 mill, hvorav ca 3,5 mill er eksport til Singapore.

I den sammenheng sendes teknikere ut til verft i Europa for å starte opp anlegg som er levert av bedriften.

Han fyller mange funksjoner i den daglige driften, kanskje mest som buss-sjåfør når det er udekte skift på bussen, transportplanlegger i perioder og bruker også litt tid på å være daglig leder.

Han er medlem av Havarikommisjonen for bil, Sensor i prøvenemda for transportfag og leder av Norsk lastebileierforbund i Midt-Norge.

En sentral kunde som E.A.Smith Stål uttaler at Nik er grei å diskutere pris med – en sjelden uttalelse fra en kunde. En hovedbegrunnelse for valg av transportør var at Nik. Haugrønning som bedrift hadde godt ry – noe de har fått bekreftet gjennom samarbeidet. Alt er ordentlig – ikke noe tull og alt er seriøst ved gjennomføringen.

Et annet område som har tatt tid er politikken, og da i stor grad samferdselspolitikken. I alle de samferdselsprosjekter som har pågått de senere år så har vedkommende deltatt, være seg godsterminalen på Leangen i sin tid, gatebruksplan, distribusjonsløsninger i Midtbyen og nå logistikknutepunkt i Midt-Norge. Stort og saklig engasjement. God lytter og spørrer. Her kombineres ofte rollen som politiker, Leder for lastebilforbundet og transportmann.

Selv om han ifølge kona så godt som aldri er hjemme får han tid til sine kjære hobbyer. Det er bridge hver onsdag og han har ikke stått over et Landsskytterstevne siden han startet, og det er lenge side! Så er han litt hesteinteressert og er deleier i en travhest.

Vi snakker her om en bedrift som i tillegg til å utføre sine oppdrag til kundenes tilfredsstillelse tar et stort sosialt ansvar. Bedriften tar inn de som kanskje har kommet litt på skråplanet eller er skolelei, og resultatene er oppsiktsvekkende. Både NAV og skoler henvender seg til bedriften fordi resultatene med de som blir tatt inn er så gode. Gamle arkiver viser at da faren Nikolai drev var det åpent verksted for bygdas ungdom på kveldene. Det er tydeligvis noe om at eplet ikke faller så langt fra stammen her…

Apropos teamwork, det skyldes å si at er flere eiere og drivere bak denne utviklingen selv om det ofte fremstår som en manns verk.

Men…det er alltid en frontfigur, og det er derfor en glede å overrekke årets logistikkpris til Niklaus Haugrønning – Nik. Haugrønning AS. En pris vi har forstått han bør dele med flere i bedriften.

Prisvinner : Niklaus Haugrønning – Nik Haugrønning

Rolf Aarland       Jon G Gjemble                   Jan Are Tevik