Logistikkprisen 2012

Logistikkprisen 2012 ble under den 38. Røroskonferansen til delt Logistikkstudentene ved HIST, representert ved Ane Caspara Hammer

Logistikkprisen 2012
 

 UtdelingTakketale