Logistikkprisen 2003

Idar Støkkan, Driftsleder i Vectura AS, er tildelt logistikkprisen for 2003.

Logistikkprisen 2003

Logistikkprisen 2003

Det er Norsk ? Transport og Logistikkforening avd. Trøndelag som deler ut denne prisen under festmiddagen i forbindelse med det årlige Røros-Seminaret i logistikk.

Idar Støkkan fikk prisen for konkrete resultater i form av høy leveringsservice til bedriftens kunder.

Prosesseffektivisering som omlegging av lagerstyring og drift. Fra eid til leid transport og innføring av nytt styringssystem på IT.

Idar Støkkan til v. sammen med prisutdeler Rolf Aarland.                 Foto: Per Dagfinn Wolden, Transport Inside

· Prisvinner har vært en sterk pådriver for endringer i egen bedrift.

· Han har humør som våpen og har fått medarbeidere til å trives til tross for store endringer og sørget for at de drar lasset sammen.

· Er teamorientert og ser muligheter istedenfor problemer.

· Organisasjonen som helhet går foran, samtidig som det har vært stor fokus på lokale forhold.

· Prisvinner ser fremover og bruker ?La oss prøve? som argument.

· Han har holdt på en stund, men vil gjerne videre og fremover fremfor å stoppe.