Logistikkprisen 2013

LOGISTIKKPRIS 2013
Deles hvert år ut av Logistikkforeningen.no under Røroskonferansen, som 8.-10.februar i år ble arrangert for 39. gang.

Logistikkpriskomiteen:
Rolf Aarland, Trondheim Havn IKS, leder
Guttorm Sand, Tollpost Globe
Jan Are Tevik, Tevik Consulting

Etter vedtak gjort av Logistikkforeningens styre, var det i år for første gang anledning til å vurdere kandidater til prisen som ikke er medlemmer av Logistikkforeningen.

Årets logistikkpris
Begrunnelse

Karakteristikk
Om året prisvinner kan vi si følgende:

  • Er veldig opptatt av transport og logistikk uten selv å være logistikker.
  • Har i snart 25 år bidratt på sin særegne måte til å prege utviklingen i sitt område
  • Har vist stor utholdenhet for å nå sine mål
  • Er energisk og engasjert
  • Folkelig og god til å kommunisere

Faglig ståsted 
Det finnes som kjent mange tilnærminger til logistikken og dens mange irrganger. Og det gjelder også for vinneren av årets logistikkpris.
Vi snakker her om en person som har en meget lang erfaringsbakgrunn, som begynner å bli voksen, men som fortsatt er opptatt av nye løsninger. Og som evner å ta med seg historikken fram mot dagens løsninger. Mye av hans virksomhet har også vært utøvd på tung historisk grunn. Og vi snakker mer om en som deltar på mange fronter, og som på mange måter, ikke minst gjennom et frodig kroppsspråk, gir uttrykk for at han trives i ulike faglige og sosiale settinger.

Årets prisvinner fordeler sin tid mellom virksomheten han leder, interessen for RBK og lagets hjemmekamper på Lerkendal. Om været tillater det kaster hans seg gjerne på sin Harley Davidson. Og selvsagt er favorittgruppen Rolling Stones! Han er levende opptatt av alle virksomheter skal ha gode konkurranseforhold.  Er en lyttende og reflekterende person, framfor for en som tar raske konklusjoner.
Prisvinneren er utdannet fra Norsk Hotellhøgskole og han har kokkefagbrev, restaurantbrev med videreutdanning fra både Norge og Sveits. Første del av sitt voksnes liv har han levd i hotell- og restaurantverden. Han begynte på sagnomsuste Regnbuen i Oslo og fortsatt i mange år i Mullerhotell, mens han de siste 15 årene har vært heltidspolitikker.

Over lang tid har den kommunen han leder utmerket seg ved å være i front innen samferdsel. De var foregangskommune når det gjaldt etablering av havneselskap. De var den eneste kommunen som var udelt positiv til Logistikknutepunkt diskusjonen som har pågått de senere årene. De sa til og med velkommen til at Logistikknutepunktet i sin helhet kunne legges til hans kommune. Hadde man fulgt opp en slik tanke hadde vi kanskje i dag stått i en annen situasjon enn den splittelsen vi nå ser. Prisvinner har inntil i år vært leder i Representantskapet for Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS, og som nå har blitt til Trondheim Havn IKS bestående av 11 kommuner og et regionalt havneselskap.

Logistikkprisen 2013 tildeles:
Orkdal kommune ved ordfører Gunnar Hoff Lysholm!

 Logistikkprisen

Video av utdelingen