Østfold

Logistikkforeningen.no Østfold ble stiftet 01.09.2009.

I tråd med foreningens målsettinger har vi som mål å øke det enkelte medlems innsikt, nettverk og derved også konkurransekraft innen fagområdet Logistikk. Videre skal foreningen være en naturlig møteplass for logistikkbrukere- og tilbydere, samt øvrige personer og foretak med beslektet interesse.

Østfold er Norges port mot Europa og har av naturgitte årsaker en betydelig andel av norsk inn- og utgående vareflyt tilknyttet fylket, både på vei, jernbane og til sjøs. Dette tilsier at det ligger en betydelig samlet kunnskap og kompetanse innen shipping, transport- og logistikk i fylket. Vår målsetting er å bidra til at våre medlemmer får muligheten til å dra veksler på dette på tvers av forretningstyper, bl.a. ved å få utvidet egen kunnskap og kompetanse ved involvering og bidrag gjennom Logistikkforeningen.no Østfold.

Styret,
Logistikkforeningen.no Østfold

Stig Gustavsen
Fresenius Kabi Norge

Styreleder

Linn Victoria Nordbakke
Stena Line

Styremedlem

Øivind Tvete
Norsk Stål Tynnplater

Kasserer

Jarle Kjelingtveit
Unil AS

Styremedlem

Per Møller
DFDS Logistics AS

Styremedlem

Christine Grønberg
Collicare

Styremedlem

Baard Flatland
Brynild Gruppen AS

Styremedlem

Øystein Drillestad
Borregaard AS

Styremedlem

Olav Ingebjørn Moe
Østfold Fylkeskommune

Observatør