Innkalling til årsmøte med Logistikkforeningen Avd. Østlandet

Nytt årsmøte den 13/6 - 2019

Det innkalles herved til Årsmøte i Logistikkforeningen avd. Østlandet.

Tid Kl 17:30 -19:00, 13.juni 2018

Sted Thorvald Meyersgate 89 (Nedre Løkka Coctailbar og lounge – 2. etg)

Lokalavdelingens Årsmøte skal avholdes innen utgangen av juni måned. Innkalling til
Lokalavdelingens Årsmøte skal skje med 6 ukers varsel. Saker som ønskes behandlet av
Årsmøte må være innsendt senest 4 uker før Årsmøte. Forslag til saker sendes innen
fristen til følgende mailadresse; ostlandet@logistikkforeningen.no.

Lokalavdelingens Årsmøte skal:
− Godkjenne de fremmøtte stemmeberettiget
− Godkjenne innkalling
− Godkjenne dagsorden
− Valg av møteleder
− Valg av referent for Årsmøte
− Valg av to personer til å undertegne protokollen
− Valg av to personer til tellekorps
− Godkjenne årsberetning
− Godkjenne regnskap med revisors beretning
− Behandle innkomne forslag
− Godkjenne budsjett
− Valg av lokal leder
− Valg av styremedlemmer (4-6 medlemmer)
− Valg av revisor
− Valg av valgkomite (3 medlemmer)

Frist for påmelding settes til 31.mai. Påmelding til årsmøte sendes på mail;
ostlandet@logistikkforeningen.no.

Innkalling til Årsmøte i Lf no avd Østlandet 2019

Velkommen!

Med vennlig hilsen
Styret i Logistikkforeningen avd. Østlandet