Adresse endring

Meld fra om adresse-endringer

Noen endrer arbeidssted, og noen skifter adresse av andre årsaker. Dette innebærer normalt at e-postadresser også endres, og medlemslistene må oppdateres. Vi oppfordrer derfor alle som har endret e-postadresse eller opprettet sådan, om å gi beskjed til sine respektive lokalavdelinger om dette. Send gjerne en e-post om saken! Det letter arbeidet med å få ut informasjon om møter og viktige nyheter. Vi henstiller derfor til alle om å følge opp denne oppfordringen.

 

*Fornavn
*Etternavn
*Epost adresse
*Medlem i avdeling
Evt. Andre endringer
 
* angir påkrevd felt