Hedmark / Oppland

Presentasjon av Logistikkforeningen.no

Logistikkforeningen.no ble stiftet i 1966 og har nå lokalforeninger over store deler av landet.

Foreningens formål

Gjennom Logistikkforeningens nettverk skal vi jobbe for kontinuerlig utvikling av logistikk og fagområdets betydning for næringslivets konkurransekraft. Gjennom kompetanseutvikling skal foreningen gi merverdi til sine medlemmer. Foreningen skal være den viktigste møteplassen mellom ulike aktører i verdikjedene.

Les mer om oss på www.logistikkforeningen.no

Visjon

Logistikkforeningen.no skal være næringslivets fremste og mest kompetente organisasjon for nettverksbygging og utvikling av fagområdet logistikk som vil skape konkurransefordeler for våre medlemmer.

Forretningsidè

Gjennomforeningens medlemmer og de nettverk som skapes, skal foreningen fremme og jobbe for kontinuerlig utvikling av fagområdet logistikk og den betydning for norsk næringslivs konkurransekraft. Gjennom økt kompetanse skal foreningen gi merverdi til sine medlemmer, og bedrifter og institusjoner disse tilhører. Foreningen skal være en viktig møteplass mellom ulike aktører i verdikjedene.

Strategi

For å oppfylle sin rolle, er antall medlemmer i foreningen vesentlig. Foreningen skal i hovedsak bygge sin virksomhet på frivillig innsats, men kjøpe tjenester der den er tjent med det.

  • Logistikkforeningen.no skal være en dominerende og landsdekkende aktør innen nettverksbygging og utvikling av fagområdet logistikk gjennom attraktive medlemsmøter og seminarer og som formidler av fagkunnskap.
  • Logistikkforeningen.no skal oppnå konkurransefordeler til sine medlemmer og skal tilby den mest attraktive møteplassen for utveksling og utvikling av logistikkompetanse slik at foreningen blir den største fagorganisasjon innenfor logistikk
  • Logistikkforeningen.no skal være en pådriver innenfor fagområdet logistikk i samarbeide med utdannelses- og forskningsinstitusjoner og være en formidler av tilbud som vil øke den enkelte medlems kompetanse.

Lokalforening for Hedmark og Oppland.

Logistikkforeningen.no Avd. Hedmark og Oppland ble stiftet 07.05.2010. Styret er bredt sammensatt og består for tiden av representanter fra Veksthuset Rekruttering, Sveum Fryseri, Zone Security, Rapp Bomek, Toten Transport, Nortransport og Gausdal Landhandleri.

Hittil har frokostmøter / bedriftsbesøk vært viktigste arbeidsform.

På agendaen har vi temaer med logistikkfokus langs hele verdikjeden, så vel operative som taktisk / strategisk spørsmål. Utgangspunktet for å få dette til er forankring i og deltakelse fra medlemsvirksomhetene i regionen, fokus på relevante case og finne gode eksempler på beste praksis. Med relevante og brede programmer håper vi å bidra til at sterke faglige nettverk bygges. Medlemmene styrer og setter dagsorden og de mest aktive får mest igjen.

Arrangementer og prosjekter kan arrangeres av Logistikkforeningen aleine eller i samarbeid med andre organisasjoner.

 

Hamar 14.06.2018

Randi N. Stensby

Leder Logistikkforeningen avd. Hedmark og Oppland

 

 

Randi N Stensby
Veksthuset Rekruttering AS

Styreleder Hedmark/Oppland

Håkon Sveum
Sveum Fryseri

Styremedlem - Kasserer

Ola Ødegård
Projekt og Bakeri , Nortransport

Styremedlem

Leif Tore Linnerud
Konsulent

Styremedlem

Trond Håkon Henriksen
Transport & Logistikk FH , Gausdal Landhandleri AS

Styremedlem

Tore Flaterud
Rapp Bomek

Nestleder

Inge Rosvold

Styremedlem