Tiden er inne for å melde seg på årets Transport & Logistikk 2017

Tid: 23. og 24. oktober Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport


Tid: 23. og 24. oktober
Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
For program klikk her

Påmelding og informasjon: www.konferanse.info
Er transportbransjen rustet for fremtidens utfordringer?
Nå er tiden inne til å melde seg på høstens største og viktigste møteplass for alle transport- og logistikkinteresserte i Norge. Flere hundre er allerede påmeldt til årets konferanse!

I 2017 samler konferansen over 100 foredragsholdere fra inn- og utland. Temaer er blant annet hvordan du kan oppnå lønnsomhet med god planlegging, og hva er de største trendene og utfordringene innen logistikken, og er bransjen klar for fremtidens utfordringer. Vi får også høre om samferdselssatsinger - både på terminalene, vei og på jernbanen som har stor innvirkning transporthverdagen vår.

Vi håper at du blir med oss på konferansen i oktober, sammen med over 900 konferansedeltagere, 100 foredragsholdere og 80 utstillere.
Vareeiernes logistikk et gjennomgående tema
Vareeiernes logistikk er det foreløpige navnet på det gjennomgående sporet som setter fokus på hva transportkjøpere og vareeiere er opptatt av.
Her vil man kunne høre tidligere Vectura-direktør Lorna Stangeland fortelle om den store snuoperasjonen i ett av landets største logistikkselskaper og hvilke erfaringer de gjorde med både tredje- og fjerdepartslogistikk. Elkjøp Nordics toppsjef Jaan Ivar Semlitsch vil belyse hvordan fremtidens miljølogistikk vil se ut, og logistikkdirektør Stig Gustavsen i Fresenius Kabi Norge vil fortelle om de strenge kravene som legemiddelselskapet har på transport og logistikk.
Under sesjonen for hvilke krav vareeiere stiller til transport vil man få foredrag fra både Ekornes og Bodø-selskapet Rapp Bomek som produserer og eksporterer branndører over hele verden.

Sporet avsluttes med en sesjon som tar for seg lønnsomhet og kvalitet i logistikken, og vil bestå av foredragsholdere fra Glamox, Norske Skog Saugbrugs, JDE Norge (tidligere Kaffehuset Friele) og Sparkjøp.


Dagligvarelogistikk
På konferansen har vi et spor som retter søkelyset mot dagligvarelogistikk, inkludert planlegging, distribusjon og redusering av svinn innenfor ferskvarelogistikk, før de to styrelederne Torbjørn Johannson i ASKO og Felix H. Tschudi i Tschudi Logistics vil orientere om sine miljøsatsinger.

Miljøaspektet blir for øvrig også tatt opp under sporet Logistikk 2017 – effektivitet i verdikjeden som også vil ta opp tidstyvene i logistikken og hvilke nye krav forbrukerne stiller til å få kjøpt, betalt og levert varene.


Into the Heart of the City
En av direktørene i Dachser vil dessuten ta turen til Gardermoen for å orientere om selskapets spennende prosjekt "Into the Heart of the City" som nå prøves ut i både Paris og Stuttgart. Det er blant annet basert på minihubs og elektriske kjøretøy, inkludert elsykler.

Lønnsomhet i verdikjeden
Det dedikerte sporet for vareeierne fortsetter på dag to med å ta opp lønnsomhet i verdikjeden og bedriftenes fokus på transport og logistikk. Her vil man kunne høre om mellom annet Moelven Wood, Lerum, Alliance Healthcare, Brødrene Sunde og Yara.

Havnedrift
Parallelt vil det også være spor for havnedrift som vil rette søkelyset mot verdiskapningen i havnene og deres samfunnsøkonomiske betydning i tillegg til at behovene for den nye havneloven vil bli diskutert.
droner, jernbane, autonome skip

Det blir også egne spor for både forskning til nytte for næringslivet og fremtidens trender som blant annet vil ta opp tilskuddsordninger, autonome skip, bruk av droner og ikke minst regelverket rundt bruken av slike. Bane Nor vil presentere digitalisering av jernbanen og det vil bli diskutert hvem som skal betale for dette.

Politikerduell
Den tradisjonsrike politiske debatten mellom statsråden og representanter fra ulike partier vil i år bli gjennomført som dueller mellom partiene med etterfølgende kommentarer fra de øvrige politikerne.

Utstilling
Det er fremdeles plasser igjen på utstillingen selv om 70 % av standplasssene ble revet bort når påmeldingen åpnet. Ta kontakt med prosjektleder Jo Eirik Frøise på telefon 92 60 85 37 eller på epost jo.froise@norskindustri.no om du har ønske om å delta som utstiller. Evt benytt påmeldingslenke her

Vennlig hilsen / Best Regards
Jo Eirik Frøise