Velykket frokostseminar hos COOP på Gardemoen

Logistikkforeningen avd. Østlandet arrangerte et vellykket frokostseminar fredag den 17. november hos COOP på Gardemoen.

Etter en fin velkomst av Logistikkforeningen overtok Tore Nygaardsmoen (utviklingssjef Logistikk, Coop Norge Handel AS) og Ove Bjørgum (disponent CLog, Coop Norge Handel AS) for å snakket litt om hvilke drivere som lå til grunn for investering i nytt sentrallager samt hvordan lageret fungerer i dag og hvilke erfaringer Coop har opparbeidet seg gjennom årene med drift. Etter en god diskusjon med spørsmål fra deltakerne ble alle invitert med til en omvisning på det helautomatiserte lageret. Logistikkforeningen fikk svært gode tilbakemeldinger fra fornøyde deltakere, der alle var enig om at dette var et læringsrikt frokostseminar.