Økt rekruttering til næringen

Opplæringskontorer med Transport og Logistikk i Norge opplever økning i søkere til både skole og læreplasser. I de siste par årene har NLF, NHO Transport og SOTIN vært aktive pådrivere for å øke rekrutteringen til næringen. I dag er det en markant økning i søkere til transport og logistikkfag. Sammenliknet med 2016 ligger søkertallene til Vg2 Transport og Logistikk rundt 30 prosent høyere.

Økningen er størst i Yrkessjåførfaget. Her er søkere nærmest garantert læreplass. For læreplass i logistikkfaget er det færre søkere totalt sett. Det er potensiale for å få inn mange flere lærlinger i logistikkbedriftene. På landsbasis er det ca. 300 lærlinger i logistikkfaget. Det er kun et fåtall av logistikkbedriftene som har lærlinger.

Strukturen for Videregående opplæring i skole og bedrift skal gjennom en endring de neste årene. Transport og Logistikk flyttes til programområdet Teknikk og industriell produksjon fra skoleåret 2020/2021. Etter å ha gjennomført 2 år på videregående skole hvor Vg1 TIP er det første året skal kan elever velge å være lærling i følgende retninger

- Logistikkfaget
- Yrkessjåførfaget
- Kran- og løfteoperasjonsfaget

I arbeidet med ny beskrivelse av lærefagene står det følgende om programområdet Transport og logistikk

Fagene i samfunnsperspektiv


I et moderne samfunn er forflytting av varer og mennesker av avgjørende betydning. Økt nasjonal og internasjonal konkurranse krever at yrket er økonomisk bærekraftig og effektivt, samtidig som miljøhensyn skal ivaretas best mulig. Dette fører til krav om omstilling av fagarbeideren.

En stor del av denne logistikken foregår med kraner, trucker, lastebiler og busser. Teknologisk utvikling åpner nye muligheter for logistikk i Norge. Miljøkrav og teknologi gir muligheter for alternative drivstoff på kjøretøy, trucker og kraner.

Fagarbeideren må løse komplekse arbeidsoppgaver, noe som stiller spesielle krav til kompetanse. Herunder forståelse og kunnskap for hele verdikjeden innen en sammensatt næring. Som bedriftens representant vil fagarbeideren ha et stort ansvar i å fremme merkevaren i kundetreffpunktet med økt fokus på service og salg.
Ansvarsfulle og selvstendige fagarbeidere er en forutsetning for en konkurransedyktig bransje.

 

Charles Galaasen
90477288
charles@oltf.no