Jubileumskonferansen 2016

Vi feirer 50 år med blikket mot fremtidens logistikk. Dette tør du ikke gå glipp av!

Nye horisonter og ukjente farvann

- Hvordan navigere i logistikkfremtiden? Logistikk vil oppleve enorme endringer i årene fremover. Ny teknologi endrer spillereglene stadig raskere. De som ser muligheter og utnytter disse vil være fremtidens vinnere. De som frykter endringer og ser problemer vil være taperne. Hva gjør du?

Disse kommer, kommer du?

 

Ketil Solvik-Olsen

Samferdselsminister, Regjeringen

"Offisiell åpning og tanker fra regjeringen"

Samferdselsministeren kommer rett fra Kongens bord for å delta på Jubileumskonferansen. Her vil han fortelle mer om hva som er gjort, og ikke minst hva som må gjøres for å legge forholdene bedre til rette for næringslivets transporter.

 

Marte Gerhardsen

Leder, Tankesmien Agenda

" Hva vil vi med robotene?"

Klarer vi oss uten robotene? Nei. Kommer de til å ta jobbene våre? Ja, men de kan også skape nye. Hvem vinner og hvem taper? Det kommer helt an på hvilke valg vi gjør nå. Teknologien kan snu opp ned på verdikjeder og forretningsmodeller, sikre oss ny verdiskaping og samtidig løse viktige samfunnsutfordringer innen områder som helse, omsorg og klima. Som verdensledende i å ta i bruk ny teknologi har Norge gode forutsetninger for å lykkes. De som somler mest får bestemme minst. Skal vi lykkes trenger vi tydelige mål og prioriteringer, og målrettede investeringer.

 

 

Volker Jungbluth

Managing Director, Swisslog Automation GmbH

"The future of intralogistics – potentials and necessities"

Jungbluth er en av Tysklands fremste eksperter innen Industry 4.0 og «The Internet of Things», og vil fortelle mer om hvordan mennesker i fremtiden vil jobbe tettere med roboter.

 

Jon Kåre Stene

Gründer og operasjonssjef, Kolonial.no

"Skremmende, men spennende!"

Stene har sin bakgrunn fra Schibsted og mediebransjen. En bransje som tidlig fikk erfare hvilke omveltninger teknologien kommer til å føre til. I Schibsted har Stene hatt jobber som direktør for konsernets LEAN-program og som ansvarlig for digital transformasjon. Dyp Lean erfaring fra kjerne, støtte og innovasjons prosesser kombinert med kunnskap om hva teknologi kan bidra med har lagt grunnlaget for jobben som gjøres med å kontinuerlig utvikle og forbedre kolonial.no sine verdistrømmer.

 

Jens Christian Iglebæk

Logistics Manager, Stormberg

"Fra manuelt lager til AutoStore"

Iglebæk forteller om hvordan Stormberg har gått fra manuelle plukk ved hjelp av håndterminaler og trucker til en halvautomatisk lagerløsning med bruk av roboter og AutoStore. Grepet var nødvendig for å holde tritt med utviklingen og etterspørselen etter produktene.

 

Hege Nymoen

Fungerende logistikkdirektør, Alliance Healthcare

"Logistikk på liv og død"

Nymoen tar oss gjennom reisen bedriften har hatt, og trekker frem lærdom og suksesskriterier. Vi tar også en titt inn fremtiden, for en bransje som på mange felter ligger et hestehode foran andre når det kommer til forskning og utvikling. Gjenspeiler dette seg innenfor logistikkutviklingen?

 

Innleder annonseres senere

Godsdirektør, Jernbaneverket

"Jernbaneverkets strategi for mer gods på bane"

Jernbaneverket, fortrinnsvis ved nytilsatt godsdirektør, er invitert for å fortelle om hvilken strategi Jernbaneverket har for å oppnå sine mål. Hvor sterkt står gods på bane i fremtiden?

 

 

For å sette oss i riktig jubileumsstemning har vi sørget for topp underholdning fra noen av Norges råeste entertainere!

Øivind Blunck

Tom Mathisen

Reidun Sæther

Helge Sundby
Sales Manager , Randstad

Nestleder og fugerende leder

Randi N Stensby
Veksthuset Rekruttering AS

Styreleder Hedmark/Oppland