Logistikkprisen

Logistikkprisen, tidligere Transportprisen, som deles ut i forbindelse med festmiddagen ved Røroskonferansen, ble opprettet etter et forslag på årsmøtet 12.04. 1988 og ble delt ut første gang på Røros i 1989. Prisen var i starten på kr. 5000,- men ble på årsmøtet i 1993 øket til kr. 10.000,- og senere til nåværende beløp som er på kr. 15.000,- og deles ut etter følgende kriterier:

“Transportprisen for Logistikkforeningen.no avd. Trøndelag tildeles den bedrift eller enkeltperson som har gjort en større innsats for transport og logistikk i Trøndelag.”
- presiseringen vedtatt på årsmøtet 1993.

"Fra og med 2013 kan prisen og deles ut til bedrifter eller personer som ikke er medlem av foreningen."

 

Utdelt År Prisvinner Juryleder
2019 Ranheim Paper & Board
2018 Mascot Høie Rolf Aarland
2017 Børstad Transport Rolf Aarland
2016 Orkel v/Daglig leder Jarl Gjønnes Rolf Aarland
2015 Wollert Krohn-Hansen Guttorm Sand
2014 Lars Inge Fenes Rolf Aarland
2013 Orkdal Kommune v/ Ordfører Gunnar Hoff Lysholm Rolf Aarland
2012 Logistikkstudentene  Rolf Aarland
2011 Niklaus Haugrønning Rolf Aarland
2010 Jan Ola Strandhagen Rolf Aarland
2009 Alf Skevig Rolf Aarland
2008 Oddvar Lereggen Rolf Aarland
2007 Johnny Arntsen Rolf Aarland
2006  Anders Stenseth Rolf Aarland
2005  Hans Kristian Norset Rolf Aarland
2004 Idar Støkkan Rolf Aarland
2003 Trond Buchmann Rolf Aarland
2002 Jon Gjemble Rolf Aarland
2001 Jan Erik Nilsen Netter Hilde Dromnes
2000 Otto Hammervold og Nils Arnt Lines Hilde Dromnes
1999 Roald Lysvand Hilde Dromnes
1998 Rolf Aarland Hilde Dromnes
1997 Jonny Hjelen Hilde Dromnes
1996 John Reese Hilde Dromnes
1995 Svein Grindstad Knut Bakken
1994 Østein Skauge og Arild Madsø Knut Bakken
1993 Oddvar Lereggen  
1992 Oddvar Stensaas,  
1991   - ikke utdelt  
1990   - ikke utdelt  
1989   Knut Bakken