Røros konferansen 2018

Foredrag

Røros Kirke

   

Frank Jenssen
Fylkesmannen i Trøndelag

Tidligere politisk rådgiver for ordfører Marvin Wiseth, informasjonssjef i Høyre, statssekretær for Kommunalminister Erna Solberg. Har også vært Kommunikasjonsdirektør i Arbeidstilsynet og rådgiver/daglig leder i Røe Kommunikasjon. Stortingsrepresentant for Høyre fra 2013-2017

1 Frank Jenssen (PDF: 2.2 MB)

         

Stian Østrem
head of Logistics and Supply Chain design i Ekornes

Utdannet maskiningeniør, med spesi- alpåbygging innenfor endringsledelse og globale forsyningskjeder fra BI og IMD. Har jobbet i ulike stillinger og fag innenfor supply chain, i hovedsak for selskap som Odim og Rolls-Royce innen maritim virksomhet. Disse opp- dragene har bydd på en internasjonal innsikt i det som foregår både på kunde og leverandørsiden. De siste fire årene har jeg jobbet innenfor møbel, ett år som konsulent og de siste tre år for Ekornes.

Odd Hannestad
logistikkdirektør i Ahlsell Norge AS

Utdannet Siv.øk. med Mastergrad i Økonomi. Odd har tidligere hatt logi- stikkansvar i Byggmakker Norge AS, Gjensidige, EMO AS, Cimtec Distribusjon AS og har vært ansatt i Norsk Forbund for Innkjøp- og Logistikk (NIMA) i flere år med ansvar for kompetansehevingsprogram innen innkjøp og logistikk.

3 Odd Hannestad (PDF: 3.9 MB)

Studentpresentasjoner

 

4. Bachelor (PDF: 245.7 kB)
4.B. Master (PDF: 1.4 MB)

Jorleif Aagaard,
Cisco Systems - Norway

Hverken teknologi-optimist eller pessimist, men en ambivalent observatør av verden vi lever i og dens teknologi. Forsøker etter beste evne å forstå hva vi kommer fra og hva vi er på veg mot i et teknolo- gisk perspektiv. Jobber til daglig med informasjonsteknologi i Cisco Systems og med fokus på endring i IT-organisasjoner.

5.Jorleif Aagaard (PDF: 18.9 MB)

Stein Ove Finnland,
Volvo Norge

har mangeårig praksis fra ulike roller i selskapene Østerdal Billag, Klæburuten, Trondheim Bydrift. I Wist Last & Buss har han som hovedoppgave å gjøre kundene mest mulig lønnsomme ved opp- læring av sjåfører i optimalisering av bilenes elektroniske verktøy. Stein Ove er også sensor i fag- prøvenemda for yrkessjåførfaget.
6 Stein Ove Finnland (PDF: 1.4 MB)

Kolbjørn Nordvik,
Engasjert Byrå

er opprinnelig pedagog – har jobbet som lærer i mange år. Var med å startet Engasjert Byrå i 2009. Har jobbet med utviklingsprosesser, leder- utvikling, kommunikasjon og strategi siden 2006. Kolbjørn tror på men- nesker som de viktigste merkevare- byggerne, tror på verdistyrte organisa- sjoner og folk som ønsker å påvirke varige, positive endringsprosesser. Hans viktigste personlige verdi, er vennlighet – noe han også prøver å påvirke hele Trondheim sin befolkning med i tillegg til alle andre han møter.

 7. Kolbjørn Nordvik (PDF: 10.0 MB)

 

.............................