Seniorgruppen Trøndelag

Avdeling Trøndelag startet i april 2013 en egen Seniorgruppe. Her inviteres det til månedlige samlinger på vår foreløpige «stamplass», Olavs Pub og Spiseri i Trondheim sentrum, men det vil også bli arrangert møter og utflukter/befaringer av interesse for Seniormedlemmer (primært). En fast julemiddag/lutefisklag ligger i planene.


Vi er også interessert i å få tilbakemelding fra alle som hører inn under kategorien SENIOR hos oss, dvs pensjonister av alle slag, slik at vi kan skille ut seniorene i avdelingens medlemsregister. Dette er til stor hjelp for senere arrangement.
Som medlem i Seniorgruppen vil du selvsagt fullverdig medlem av Trøndelagsavdelingen/Logistikkforeningen.no. 

Har du noe på hjertet – kontakt styret i SENIORGRUPPEN TRØNDELAG.        

Styret i Seniorggruppen 2013/2015:

 

Jan Erik Netter
Netter Analyse

Leder Seniorgruppen

Jon Gjemble

Aage M. Johansen
SB1 Finans

Jørgen Rødseth